Ubezpieczenia nieruchomości

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata.

Warto wszystkie składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową.w naszej ofercie: ubezpieczenia domu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym, stałych elementów budynku/lokalu mieszkalnego, ruchomości domowych, budynku wielomieszkaniowego, budynku gospodarczego,budowli i obiektów małej architektury, domu w budowie,domu letniskowego, nagrobków cmentarnych,pomocy assistance.

 • ofertę kierujemy do właścicieli budynków i lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli i obiektów małej architektury, domów letniskowych, budynków wielomieszkaniowych, a także osób opiekujących się nagrobkami cmentarnymi swoich bliskich
 • ubezpieczenie domu mieszkalnego
 • ubezpieczenie lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym
 • ubezpieczenie stałych elementów budynku/lokalu mieszkalnego
 • ubezpieczenie ruchomości domowych
 • ubezpieczenie budynku wielomieszkaniowego
 • ubezpieczenie budynku gospodarczego
 • ubezpieczenie budowli i obiektów małej architektury
 • ubezpieczenie domu w budowie
 • ubezpieczenie domu letniskowego
 • ubezpieczenie nagrobków cmentarnych
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie pomocy assistance
 • ubezpieczenie ochrony prawnej